Το CIRN επιδιώκει τη ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεων και οργανισμούς προκειμένου να προσφέρει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, και ερευνητικές δραστηριότητες και να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις σε μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί αυτοί και σχετίζονται με τη διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις.


Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, το CIRN καταφέρνει να αναπτύξει όχι μόνο την επιστημονική της γνώση αλλά να αναπτύξει πρακτικά εργαλεία για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.


Ενδεικτική λίστα επιχειρήσεων και οργανισμών:

Κύλιση στην Αρχή