Χρήστος Τσαγκλής:

 • "Development and Validation of an Integrative Framework for Undrestanding the Initation Proccess in Negotiations".

 

Μπλάτσος Ιωάννης:

  • "Μελέτη των Πολιτικών και Δυνάμεων που συντελούν στην αλλαγή των δομών των οργανισμών και ο ρόλος των ελίτ στελεχών σε αυτή την διαδικασία".

 

 Καπουτσής Ηλίας:

  • "Justice and Politics at the Workplace: Their Role in Determining Individual and Organizational Outcomes” (απονομή τίτλου: 2009)

 

 Πιτταούλης Δημήτριος:

  • "Negotiation Styles, Control & Performance: The role of decision making and political skills" (απονομήτίτλου: 2009)

 

 Κωνσταντακόπουλου Δήμητρα:

   • "Προσδιορισμός των Πηγών Αναποτελεσματικότητας στο οικονομικό τμήμα των Επιχειρήσεων" (απονομή τίτλου: 2007)

 

 Πολυχρονίου Παναγιώτης:

   • "Το τμήμα πωλήσεων ως πεδίο συγκρούσεων στις επιχειρήσεις: Προσδιοριστικοί παράγοντες, μετρήσεις συγκρούσεων, στρατηγικές" (απονομή τίτλου: 2003)
Κύλιση στην Αρχή