Το εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων (Center for Industrial Relations and Negotiations – CIRN) ιδρύθηκε το 2003 από τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση συγκρούσεων & διαπραγματεύσεων και τη διάχυση αυτής της γνώσης αυτής σε φοιτητές, επαγγελματίες, οργανισμούς και την κοινωνία.


Συνοπτικά, την τελευταία 5ετία (2008-2013) τα μέλη του εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει συνολικά 4 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς υψηλού κύρους (ABS 4 & 3), όπως το Journal of Vocational Behavior, Group Decision and Negotiation, και το International Journal of Human Resource Management, 4 βιβλία & σημειώσεις, ενώ έχουν παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε 10 διεθνή επιστημονικά συνέδρια, μεταξύ των οποίων το Academy of Management, το International Association of Conflict Management, το European Academy of Management, το Society for Industrial and Organizational Psychology, το European Academy of Management, και το British Academy of Management. Επιπλέον, την περίοδο αναφοράς έχουν υποστηριχθεί με επιτυχία 2 διδακτορικές διατριβές.


Παράλληλα, τα μέλη του CIRN συμμετείχαν ή συμμετέχουν στην υλοποίηση 6 ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, το CIRN βοήθησε το Πανεπιστήμιο μας στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενισχύοντας έτσι τη διιδρυματικότητα και την ανταλλαγή γνώσης. Αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από την έμφαση στην έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής γνώσης, το CIRN υποστήριξε ενεργά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιωματικού προγράμματος κατάρτισης στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης, το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και σε μορφή e-learning με τη συμμετοχή καθηγητών και συνεργατών από 14 διαφορετικούς φορείς όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Θέατρο, την Ελληνική Αστυνομία, το Ευγενίδειο Ίδρυμα, κλπ.

Τέλος, το εργαστήριο έχει υποστηρίξει ενεργά τους φοιτητές του προγράμματος Diploma In Negotiations στις εργασίες τους που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων βιωματικών παιχνιδιών προσομοίωσης διαπραγματευτικών ρόλων, με ειδίκευση στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του εργαστηρίου, κάθε χρόνο διοργανώνουμε 2 ασκήσεις διαπολιτισμικής διαπραγμάτευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαρκεί δύο εβδομάδες με τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου μας και φοιτητών που φοιτούν στις ΗΠΑ & τη Βραζιλία.

Κύλιση στην Αρχή