• Έτος Ίδρυσης: 2003
  • Διευθυντής: Ανδρέας Νικολόπουλος (καθηγητής ΟΠΑ)
  • 2 ερευνητές, 4 εξωτερικοί συνεργάτες, 3 υποψήφιοι διδάκτορες και 3 βοηθοί
  • 5 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • 4 βιβλία / συλλογικοί τόμοι
  • 10 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
  • 3 βιβλία & συλλογικούς τόμους
  • 5 συμμετοχές σε ερευνητικά έργα
  • Ανάπτυξη διαπραγματευτικής σχολής σκέψης «Μόνος εναντίον Όλων»
  • Υποστήριξη προγράμματος κατάρτισης (ΚΕΚ-ΟΠΑ) Diploma In Negotiations (δια ζώσης & e-learning)

Κύλιση στην Αρχή