Καθηγητές

  • Ανδρέας Νικολόπουλος, Καθηγητής Βιομηχανικών Σχέσεων & Διπραγματεύσεων, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

 

Ερευνητές

 

ΕπισκΕπτες ερευνητές

  • Horen Voskeritsian (Lecturer at the University of the West of England, UK)
  • Roger Volkema (Associate professor at IAG/PUC-Rio de Janeiro, Brazil)
  • Θεόδωρος Κουτρούκης (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου)
  • Ελένη Πάτρα (Professor at the American College of Greece)

 

Υποψηφιοι Διδακτορες

Κύλιση στην Αρχή